Brzęczyk

Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej kamery.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Brzęczyk].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
W momencie rozpoczęcia/zakończenia nagrywania lub wykonywania innych operacji z poziomu kamery uruchamiany będzie sygnał dźwiękowy.

Wyłącz
Anulowanie sygnalizacji dźwiękowej.