Jasność LCD

Istnieje możliwość regulacji jasności ekranu LCD.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Jasność LCD].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Normalny
Ustawienie standardowe (standardowa jasność).

Jasny
Opcję tę należy wybrać, gdy ekran LCD nie jest wystarczająco jasny.
Zmiana tego ustawienia nie ma w żaden sposób wpływu na nagrywane obrazy.