Twoja pozycja (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE)

Istnieje możliwość wyświetlenia aktualnej lokalizacji.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Twoja pozycja].

Bieżąca lokalizacja widoczna jest w Podglądzie Map.
Zagadnienia pokrewne