Nastawienia GPS (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE)

Istnieje możliwość wyboru, czy kamera ma odbierać sygnały GPS, czy też nie.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Nastawienia GPS].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Sygnały GPS będą odbierane.
Informacje o lokalizacji nie zostaną zarejestrowane do momentu pomyślnego zakończenia procedury triangulacji.

Wyłącz
Sygnały GPS nie będą odbierane.
Wcześniej zarejestrowane informacje o lokalizacji będą nieprawidłowe.