Lampka NAGRYW.

Kamerę można ustawić w taki sposób, aby podczas lampka nagrywania kamery w przedniej części kamery nie była podświetlona.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Lampka NAGRYW.].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Lampka nagrywania kamery jest podświetlona.

Wyłącz
Lampka nagrywania kamery nie jest podświetlona.