Włączanie z LCD (HDR-PJ710VE/ PJ720E)

Kamerę można ustawić w taki sposób, aby otwarcie lub zamknięcie ekranu LCD powodowało włączenie lub wyłączenie kamery.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Włączanie z LCD].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Kamera będzie włączana i wyłączana otwarciem lub zamknięciem ekranu LCD.

Wyłącz
Kamera nie będzie włączana i wyłączana otwarciem lub zamknięciem ekranu LCD. Ustawienie to należy wybrać, jeżeli w trakcie nagrywania filmu może zajść potrzeba zamknięcia ekranu LCD.