Language Setting

Istnieje możliwość wyboru języka, w którym wyświetlane są informacje na ekranie LCD.
Jeżeli wśród dostępnych opcji nie można znaleźć języka ojczystego, kamera oferuje uproszczoną wersję języka angielskiego (opcja [ENG[SIMP]]).
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Language Setting].

  1. Wybrać właściwy język.