Kalibrowanie

Z funkcji tej należy korzystać, gdy przyciski na panelu dotykowym nie działają nieprawidłowo.
Wskazane jest, aby na czas wykonywania tej operacji podłączyć kamerę do gniazda elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego zasilacza sieciowego.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Kalibrowanie].

  1. Dotknąć trzy razy wyświetlanego na ekranie symbolu „” narożnikiem karty pamięci lub podobnym przedmiotem.

Aby anulować kalibrację, wystarczy dotknąć [Anuluj].
Uwagi
  • Jeżeli ekran nie został naciśnięty we właściwym miejscu, należy ponownie przeprowadzić kalibrację.

  • Do kalibracji nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów. W przeciwnym razie można uszkodzić ekran LCD.

  • Nie można przeprowadzić kalibracji ekranu LCD, jeżeli jest on obrócony lub zamknięty i skierowany na zewnątrz.