Stan akumulatorów

Istnieje możliwość sprawdzenia orientacyjnego poziomu naładowania akumulatora.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Stan akumulatorów].

Wyświetlanie informacji o poziomie naładowania akumulatora.
HDR-PJ710VE/ PJ720E
HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE
Aby zamknąć ten ekran, wystarczy wybrać .