Tryb pokazowy

Istnieje możliwość zmiany ustawienia sposobu odtwarzania filmu demonstracyjnego.
Gdy kamera jest podłączona do gniazda elektrycznego i przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja w ustawionym trybie nagrywania filmu lub w trybie Podgląd Wydarzeń, wówczas rozpocznie się odtwarzanie filmu demonstracyjnego.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia ogólne] [Tryb pokazowy].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Prezentacja będzie wyświetlana.
HDR-CX730E/ CX740VE/ CX760E/ CX760VE: Można ustawić przedział czasu, po którym rozpocznie się odtwarzanie prezentacji, jeżeli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja.
HDR-PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE: Można wybrać, czy do wyświetlania prezentacji ma być wykorzystany ekran LCD, czy projektor, jeżeli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja.

Wyłącz
Prezentacja nie będzie wyświetlana.

Uwagi
  • Domyślnie film demonstracyjny znajduje się w Podglądzie Wydarzeń. Usuniętego filmu demonstracyjnego nie można przywrócić (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).

  • Aby film nagrany przez użytkownika mógł zostać zarejestrowany jako film demonstracyjny, musi on spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • Film ten jest zabezpieczony.

  • Jest to film zarejestrowany jako pierwszy.

  • Film ten jest zapisany w pamięci wewnętrznej (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).

  • Film ten jest nagrany w wysokiej rozdzielczości (HD).

  • Wykonanie dowolnej operacji z poziomu kamery spowoduje zawieszenie odtwarzania prezentacji. (Wyświetlanie zostanie wznowione, jeżeli przez określony w pozycji [Tryb pokazowy] przedział czasu nie zostanie wykonana żadna operacja z poziomu kamery.)