Ustaw. daty i czasu

  1. [Konfiguracja] [Ustawienia zegara] [Ustaw. daty i czasu].

  1. Wybrać właściwą opcję ([Format daty i czasu], [Czas letni] lub [Data i czas]).


Format daty i czasu
Można wybrać jeden z 4 formatów daty i godziny.

Czas letni
Można zmienić to ustawienie bez zatrzymywania zegara.
Wyłącz
Czas letni nie będzie ustawiany.

Włącz
Czas letni będzie ustawiany. Zegar jest ustawiony w taki sposób, aby czas był przesuwany do przodu o 1 godzinę.


Data i czas
Możliwość nastawienia zegara.