Ustawienia regionu

Można skorygować różnicę czasu bez zatrzymywania zegara. W przypadku korzystania z kamery w innych strefach czasowych należy wybrać strefę lokalną.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia zegara] [Ustawienia regionu].

  1. Wybrać właściwą opcję.

W przypadku HDR-CX730E/ CX760E/ PJ720E/ PJ760E

Lokaliz.początk.
Opcję tę należy wybrać, gdy kamera będzie używana w miejscu zamieszkania.

Destynacja ()
Opcję tę należy wybrać, gdy kamera będzie używana w innym miejscu.


W przypadku HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE
Ustawić region.
Zagadnienia pokrewne