Auto nast. zegara (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE)

Godzina w kamerze może być korygowana automatycznie w oparciu o dane z systemu GPS.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia zegara] [Auto nast. zegara].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Godzina będzie korygowana automatycznie.

Wyłącz
Godzina w kamerze nie będzie korygowana automatycznie w oparciu o dane z systemu GPS.

Uwagi
  • Przed przystąpieniem do eksploatacji kamery należy w kamerze ustawić datę i godzinę. [Szczegóły]

  • Nawet mimo włączonej funkcji [Auto nast. zegara] mogą występować kilkusekundowe różnice.

  • Gdy kamera odbiera sygnały GPS przy włączonym zasilaniu, funkcja ta automatycznie skoryguje ustawienie zegara po udanej triangulacji. Po skorygowaniu ustawienia zegara zostanie ono skorygowane po raz kolejny dopiero przy ponownym włączeniu kamery.

  • W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczne korygowanie ustawienia zegara w oparciu o system GPS może nie działać prawidłowo. W takim przypadku opcję [Auto nast. zegara] należy ustawić na [Wyłącz].