Auto nast. regionu (HDR-CX740VE/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ740VE/ PJ760VE)

Różnica czasu może być kompensowana automatycznie w kamerze w oparciu o dane o lokalizacji uzyskane z systemu GPS.
  1. [Konfiguracja] [Ustawienia zegara] [Auto nast. regionu].

  1. Wybrać właściwą opcję.


Włącz
Różnica czasu będzie kompensowana automatycznie.

Wyłącz
Różnica czasu nie będzie kompensowana automatycznie.

Uwagi
  • Przed przystąpieniem do eksploatacji kamery należy w kamerze ustawić datę i godzinę. [Szczegóły]

  • W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczna kompensacja różnicy czasu może nie działać prawidłowo. W takim przypadku opcję [Auto nast. regionu] należy ustawić na [Wyłącz].