Przewidywany czas nagrywania filmów

Przewidywany czas nagrywania filmów

Pamięć wewnętrzna (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE)

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ720E
Przy wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) w godz. (godzinach) i min. (minutach)

Tryb nagrywania
Czas nagrywania
HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE
HDR-PJ720E
[50p Jakość ]
2 godz. 20 min.
(2 godz. 20 min.)
5 godz. 10 min.
(5 godz. 10 min.)
[Najwyż. jakość ]
2 godz. 45 min.
(2 godz. 45 min.)
6 godz. 5 min.
(6 godz. 5 min.)
[Wysoka jakość ]
3 godz. 45 min.
(3 godz. 45 min.)
8 godz. 15 min.
(8 godz. 15 min.)
[Standard ]
6 godz. 40 min.
(5 godz. 5 min.)
14 godz. 35 min.
(11 godz. 5 min.)
[Dłuższy czas ] (5,1-kanałowy)*
11 godz. 35 min.
(9 godz. 30 min.)
25 godz. 15 min.
(20 godz. 45 min.)
[Dłuższy czas ] (2-kanałowy)*
11 godz. 55 min.
(9 godz. 45 min.)
26 godz. 5 min.
(21 godz. 20 min.)


Przy standardowej rozdzielczości obrazu (STD) w godz. (godzinach) i min. (minutach)

Tryb nagrywania
Czas nagrywania
HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE
HDR-PJ720E
[Standard ] (5,1-kanałowy)*
6 godz. 55 min.
(6 godz. 20 min.)
15 godz. 10 min.
(13 godz. 55 min.)
[Standard ] (2-kanałowy)*
7 godz. 5 min.
(6 godz. 35 min.)
15 godz. 35 min.
(14 godz. 20 min.)


HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/PJ760VE
Przy wysokiej rozdzielczości obrazu (HD) w godz. (godzinach) i min. (minutach)

Tryb nagrywania
Czas nagrywania
HDR-CX760E/PJ760E
HDR-CX760VE/PJ760VE
[50p Jakość ]
7 godz. 55 min.
(7 godz. 55 min.)
7 godz. 40 min.
(7 godz. 40 min.)
[Najwyż. jakość ]
9 godz. 20 min.
(9 godz. 20 min.)
9 godz.
(9 godz.)
[Wysoka jakość ]
12 godz. 40 min.
(12 godz. 40 min.)
12 godz. 15 min.
(12 godz. 15 min.)
[Standard ]
22 godz. 20 min.
(16 godz. 55 min.)
21 godz. 35 min.
(16 godz. 25 min.)
[Dłuższy czas ] (5,1-kanałowy)*
38 godz. 35 min.
(31 godz. 40 min.)
37 godz. 20 min.
(30 godz. 40 min.)
[Dłuższy czas ] (2-kanałowy)*
39 godz. 55 min.
(32 godz. 35 min.)
38 godz. 40 min.
(31 godz. 35 min.)


Przy standardowej rozdzielczości obrazu (STD) w godz. (godzinach) i min. (minutach)

Tryb nagrywania
Czas nagrywania
HDR-CX760E/PJ760E
HDR-CX760VE/PJ760VE
[Standard ] (5,1-kanałowy)*
23 godz. 5 min.
(21 godz. 15 min.)
22 godz. 25 min.
(20 godz. 35 min.)
[Standard ] (2-kanałowy)*
23 godz. 50 min.
(21 godz. 50 min.)
23 godz. 5 min.
(21 godz. 10 min.)


* Format nagrywanego dźwięku można zmienić w pozycji [Tryb audio].
 • Można rejestrować filmy zawierające maksymalnie 3 999 ujęć w przypadku obrazu wysokiej rozdzielczości (HD) i 9 999 ujęć w przypadku obrazu standardowej rozdzielczości (STD).

 • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmów wynosi mniej więcej 13 godzin.

 • Aby móc wykorzystać maksymalny czas nagrywania podany w tabeli, należy usunąć film demonstracyjny znajdujący się w kamerze (HDR-CX740VE/ CX760E/ CX760VE/ PJ710VE/ PJ720E/ PJ740VE/ PJ760E/ PJ760VE).

 • W kamerze zastosowano format VBR (Variable Bit Rate). Służy on do automatycznego dostosowywania jakości obrazu do nagrywanego ujęcia. Wspomniana technologia zmienia nieco czasy nagrywania na nośniku. Filmy zawierające szybko zmieniające się i złożone obrazy są nagrywane z większą szybkością transmisji, co powoduje skrócenie całkowitego czasu nagrywania.

Uwagi
 • Liczba w ( ) to minimalny czas nagrywania.

Karta pamięci

Wysoka rozdzielczość obrazu (HD)
(jednostka: minutach)


2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
[50p Jakość ]
8
(8)
15
(15)
35
(35)
75
(75)
150
(150)
[Najwyż. jakość ]
10
(10)
20
(20)
40
(40)
85
(85)
180
(180)
[Wysoka jakość ]
10
(10)
25
(25)
60
(60)
120
(120)
245
(245)
[Standard ]
25
(15)
50
(35)
105
(80)
210
(160)
430
(325)
[Dłuższy czas ] (5,1-kanałowy)*
40
(35)
85
(70)
180
(150)
370
(300)
740
(610)
[Dłuższy czas ] (2-kanałowy)*
45
(35)
90
(75)
185
(155)
380
(310)
770
(630)


Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)
(jednostka: minutach)


2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
[Standard ] (5,1-kanałowy)*
25
(20)
50
(50)
110
(100)
220
(205)
445
(410)
[Standard ] (2-kanałowy)*
25
(25)
55
(50)
110
(100)
225
(210)
460
(420)


* Format nagrywanego dźwięku można zmienić w pozycji [Tryb audio].
 • W przypadku korzystania z karty pamięci Sony.

Uwagi
 • Dostępny czas nagrywania zależy od warunków nagrywania, obiektu i ustawienia opcji [Tryb NAGR] [Szczegóły] i [Szybkość klatek] [Szczegóły].

 • Liczba w ( ) to minimalny czas nagrywania.


Szybkość transmisji i liczba rejestrowanych pikseli

Poniżej w formie listy, dla poszczególnych trybów nagrywania filmów, podano szybkość transmisji, liczbę rejestrowanych pikseli oraz współczynnik kształtu obrazu (film + dźwięk itp.).
 • Wysoka rozdzielczość obrazu (HD):

 • PS: maks. 28 Mb/s 1 920 1 080 pikseli/16:9

 • FX: maks. 24 Mb/s 1 920 1 080 pikseli/16:9

 • FH: ok. 17 Mb/s (średnio) 1 920 1 080 pikseli/16:9

 • HQ: ok. 9 Mb/s (średnio) 1 440 1 080 pikseli/16:9

 • LP: ok. 5 Mb/s (średnio) 1 440 1 080 pikseli/16:9

 • Standardowa rozdzielczość obrazu (STD):

 • HQ: ok. 9 Mb/s (średnio) 720 576 pikseli/16:9, 4:3

Liczba rejestrowanych pikseli i proporcje obrazu w przypadku zdjęć.
 • Tryb rejestrowania zdjęć, Nagryw. dwoiste:

 • 6 544 3 680 punktów/16:9

 • 4 912 3 680 punktów/4:3

 • 4 672 2 628 punktów/16:9

 • 2 592 1 944 punktów/4:3

 • 1 920 1 080 punktów/16:9

 • 640 480 punktów/4:3

 • Przechwytywanie zdjęć z kadrów filmu:

 • 1 920 1 080 punktów/16:9

 • 640 360 punktów/16:9

 • 640 480 punktów/4:3

Zagadnienia pokrewne