Prezeranie záberov na TV prijímači kompatibilnom so systémom „BRAVIA“ Sync

Pri použití TV prijímača podporujúceho funkciu „BRAVIA“ Sync (kompatibilnú so SYNC MENU) môžete po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) ovládať funkcie prehrávania fotoaparátu pomocou diaľkového ovládača dodaného s TV prijímačom.
 1. Pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) (C) prepojte HDMI konektor fotoaparátu (A) a HDMI konektor TV prijímača (B).

 1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

 1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) zapnite fotoaparát.

 1. MENU (Settings) (Main Settings) [CTRL FOR HDMI] [On]

 1. Zvoľte požadovaný režim stlačením tlačidla SYNC MENU na diaľkovom ovládači TV prijímača.Menu
Funkcia
Slideshow with music
Automatické prehrávanie záberov so zvukovými efektmi alebo hudobným pozadím v nepretržitej slučke.
Single Image
Prehrávanie jedného samostatného záberu.
Image Index
Zobrazenie viacerých záberov súčasne.
3D Viewing
Zobrazia sa 3D zábery zaznamenané v režime snímania 3D.
Delete
Vymazanie zaznamenaných záberov.
PB Zoom
Prehráva zväčšené zábery.
Wide Zoom
Statické zábery so zobrazovacím pomerom 4 : 3 sa pri prezeraní po jednotlivých záberoch zobrazia so zobrazovacím pomerom 16 : 9. V takomto prípade budú horná a dolná časť záberu mierne orezané.
Rotate
Pootočí statický záber.
View Mode
Výber formátu zobrazenia pre prezeranie viacerých záberov.
Exit
Ukončenie úkonov prehliadania.

Poznámky
 • Počas pripojenia fotoaparátu k TV prijímaču pomocou kábla HDMI sú použiteľné funkcie obmedzené.

 • Keď sa počas používania diaľkového ovládača dotknete displeja fotoaparátu, činnosť diaľkového ovládača sa dočasne preruší.

 • Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync. Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.

 • Ak fotoaparát reaguje nežiaducim spôsobom na obsluhu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača, ako napríklad v prípade pripojenia prostredníctvom HDMI k TV prijímaču od iného výrobcu, dotknite sa MENU (Settings) (Main Settings) [CTRL FOR HDMI] [Off].

 • Keď je fotoaparát v režime jednoduchého snímania (Easy), SYNC MENU sa na obrazovke TV prijímača nezobrazí.

 • Nezabudnite dostatočne otvoriť kryt konektora HDMI, keď pripájate HDMI kábel k fotoaparátu.