Prezeranie záberu na SD TV prijímači (štandardné rozlíšenie)

Môžete si prezerať zábery zaznamenané vo fotoaparáte v štandardnej kvalite obrazu po pripojení fotoaparátu k SD TV prijímaču (štandardné rozlíšenie) pomocou USB/AV/DC IN kábla pre viacúčelový konektor (predáva sa osobitne). Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
  1. Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.

  1. Prepojte viacúčelový konektor fotoaparátu (A) a audio/video vstupné konektory na TV prijímači (B) pomocou USB/AV/DC IN kábla pre viacúčelový konektor (predáva sa osobitne) (C).

  • Použite kábel USB/AV/DC IN pre viacúčelový konektor, ktorý vyhovuje špecifikácii Type3b (predáva sa osobitne).

  1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

  1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) zapnite fotoaparát.

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Dotykom tlačidiel / zobrazených na displeji tohto fotoaparátu zvoľte požadovaný záber.