Prezeranie 3D záberov prostredníctvom 3D TV prijímača

3D zábery nasnímané týmto fotoaparátom si môžete prezrieť v 3D formáte po jeho pripojení k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).
Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom.
 1. Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.

 1. Prepojte HDMI konektor fotoaparátu (A) a HDMI konektor (B) pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) (C).

 1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

 1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) zapnite fotoaparát.

 1. Dotykom / zvoľte zábery nasnímané v režime (3D Shooting).

 1. Dotknite sa (3D Viewing).

 1. Dotknite sa [OK].

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači.
 1. Dotykom / zvoľte zábery a požadovaný režim.


Scroll Playback panorama image.
Zobrazia sa posúvajúce sa zábery nasnímané v režime 3D panoramatického snímania. Dotykom spustíte/pozastavíte prehliadanie a dotykom / posuniete zábery.
 • Pri zobrazení 3D záberu nasnímaného so zobrazovacím pomerom [16:9] nie je prechádzanie cez nasnímaný záber možné.

Continuous Playback
Nepretržite sa zobrazujú len 3D zábery. Dotykom / prejdete na nasledujúci/predchádzajúci záber.
Exit 3D Viewing
Ukončí sa 3D zobrazovanie.

 • Miera priblíženia prostredníctvom zoomu sa dá pri 3D statických záberoch zmeniť pomocou ovládača W/T (zoom).

Poznámky
 • Ak si zvolíte režim [3D Viewing], zobrazovať sa budú len 3D zábery.

 • Pri prehliadaní záberu nasnímaného v režime [3D Sweep Panorama] so smerom snímania nastaveným nahor alebo nadol sa daný záber na obrazovke TV prijímača zobrazí horizontálne.

 • Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení fotoaparátu a zariadenia pomocou výstupných konektorov sa nebudú reprodukovať žiadny obraz ani zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia.

 • Táto funkcia nemusí pri niektorých TV prijímačoch pracovať správne. Napríklad, prostredníctvom TV prijímača nemusí byť možné zobrazenie videozáznamu, výstup v 3D režime alebo prehrávanie zvuku.

 • Použite kábel HDMI s logom HDMI.

 • Keď pripájate fotoaparát k TV prijímaču, použite kábel HDMI, ktorý je možné pripojiť k minikonektoru na strane fotoaparátu a ku konektoru TV prijímača. Obrazové záznamy sa nedajú prezerať prostredníctvom TV prijímača, ktorý nemá konektor HDMI.

 • Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).

 • Nezabudnite dostatočne otvoriť kryt konektora HDMI, keď pripájate HDMI kábel k fotoaparátu.

Súvisiaca téma