Kayıttan gösterme zumu

Kayıttan gösterilen görüntüyü büyütür.
  1. Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın.

  1. W/T (zum) düğmesini T tarafına kaydırın.

  1. Zum ölçeğini ve konumunu ayarlayın.


Düğme/İşlem yöntemi
Etki
Yukarı/aşağı/sağa/sola çekme
Zum konumunu değiştirir.
/
Zum ölçeğini değiştirir.
Kayıttan gösterme zumunu iptal eder.

Büyütülmüş görüntüleri saklamak için

Büyütülmüş bir görüntüyü, kırpma işlevini kullanarak saklayabilirsiniz.
MENU [Rötuş] [Kırpma (Yeniden boyut. )] öğelerine dokunun.