Korištenje vrpce za nošenje

Pričvrstite vrpcu i provucite ruku kroz petlju kako biste spriječili oštećenje fotoaparata uslijed pada.