DISP (Postavljanje prikaza)

 1. Pritisnite (Postavljanje prikaza) na kotačiću za upravljanje.

 1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.(ISKLJUČENO)
Prikazuje samo slike.

(Detaljne infromacije)
Prikazuje informacije.
Također se prikazuju Exif podaci i histogram za snimljenu sliku.
(UKLJUČENO)
Prikazuje informacije.

Histogram

Histogram je dijagram koji prikazuje osvijetljenost slike. Dijagram označava svijetlu sliku kada je usmjeren na desnu stranu (A), a tamnu sliku kada je usmjeren na lijevu stranu (B).
 1. Pritisnite (Postavljanje prikaza) na kotačiću za upravljanje, pa odaberite [Detaljne infromacije].

Napomene
 • Histogram se pojavljuje i kod reprodukcije pojedinačne slike, ali se tada ne može podesiti ekspozicija.

 • Histogram se neće pojaviti pri:

 • Snimanju/reprodukciji videozapisa

 • Pregledavanju slika u okomitoj orijentaciji

 • Rotiranju fotografija

 • Snimanje/pregledavanje u načinu [i-Panoramsko snimanje]

 • Kad se [Prikaži grupu nepr. snim. slika] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku]

 • Velika razlika između histograma prikazanog tijekom snimanja i histograma prikazanog tijekom reprodukcije može nastati zbog:

 • Aktiviranja bljeskalice.

 • Prevelikog ili premalog vremena ekspozicije.

 • Histogram se možda neće pojaviti prilikom pregledavanja slika snimljenih drugim fotoaparatom.