Reprodukcijski zum

Uvećava sliku koja se reproducira.
  1. Pritisnite tipku (Reprodukcija) za prelazak u način reprodukcije.

  1. Polugu W/T (zum) pomaknite na stranu T () tijekom reprodukcije fotografija.

  1. Položaj podesite pomoću /// na kotačiću za upravljanje.

Okvir u donjem lijevom dijelu slike označava koji se dio ukupne slike prikazuje.
  1. Promijenite skalu uvećanja pomoću poluge W/T (zum).

Polugu W/T (zum) pomaknite na stranu T () za povećanje slike ili na stranu W () za smanjenje.
Pritisnite na kotačiću za upravljanje kako biste poništili zumiranje reprodukcije.

Pohranjivanje uvećanih slika

Uvećanu sliku možete spremiti u memoriju uz pomoć trimming funkcije.
Pritisnite MENU [Retuširanje] [Promjena veličin. (Rezanje)].