Indeksni prikaz

Prikazuje više slika istovremeno.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Polugu W/T (zum) pomaknite na stranu W () za prelazak na indeksni prikaz.

Ponovno pomaknite polugu za prelazak na indeksni prikaz s više slika.
  1. Za povratak na pojedinačni prikaz odaberite sliku pomoću kotačića za upravljanje, zatim pritisnite .

Prikaz slika željenog datuma/mape

Pomoću kotačića za upravljanje odaberite lijevu bočnu traku, a zatim odaberite željeni raspon datuma ili mapu pomoću /.

Pregledavanje slika pomoću kalendara

Kad se [Način prikaza] postavi na [Prikaz datuma], a zaslonski prikaz je u indeksnom načinu, okrenite polugu W/T (zum) na stranu W () za prikaz slika s Kalendarom.
///: Pomiče okvir za odabir na drugi datum.
: Prikazuje kalendar sljedećeg/prethodnog mjeseca.
  • Za odabir mjeseca kojeg želite prikazati, pomoću kotačića za upravljanje odaberite / i željeni mjesec.

  • Za pregledavanje slika željenog datuma u indeksnom prikazu, odaberite datum pomoću kotačića za upravljanje i pritisnite .

  • Za poništavanje prikaza kalendara i povratak na indeksni prikaz pomoću kotačića za upravljanje odaberite , pa pritisnite .