Prikaz brzo snimljenih slika

Možete odabrati način reprodukcije za kontinuirane (brzo snimljene) snimke kad se [Način prikaza] postavi na [Prikaz datuma] i [Prikaži grupu nepr. snim. slika] postavi na [Prikaži samo glavnu sliku].
[Način prikaza] je postavljen na [Prikaz datuma] i [Prikaži grupu nepr. snim. slika] je postavljen na [Prikaži samo glavnu sliku] u izvornoj postavci.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Odaberite brzo snimljene slike pomoću kotačića za upravljanje, pa napravite sljedeće.


Kotačić za upravljanje
Funkcija
Reprodukcija pod nagibom
Brzo snimljene slike možete prikazati kao videozapis ako nagnete fotoaparat lijevo ili desno.
/
Sljedeća slika
/
Prethodna slika
Prikazivanje
Možete pregledati brzo snimljene slike u indeksu.

Reprodukcija pod nagibom

Brzo snimljene slike prikazuju se u kontinuitetu kao videozapis.
  1. Pritisnite na kotačiću za upravljanje za ulaz u zaslon Reprodukcija pod nagibom.

  1. Nagnite fotoaparat udesno ili ulijevo, sa središtem fotoaparata kao osom.

  1. Za izlaz iz Reprodukcije pod nagibom izvršite bilo koju radnju, kao što je pritisak na kotačiću za upravljanje.

Prikazivanje

Sličice serije brzo snimljenih slika prikazuju se na dnu zaslona. Odabrana se slika povećava.
  1. Pritisnite na kotačiću za upravljanje kako biste prikazali brzo snimljene slike.

U indeksu se prikazuje serija brzo snimljenih slika.
Kad se slike prikazuju u indeksu, na glavnoj se slici prikazuje .
  1. Pritisnite / kako biste prikazali svaku sliku u grupi brzo snimljenih slika.

  1. Prebacite zaslon između prikaza jedne slike i indeksa pritiskom .

  1. Za poništavanje prikaza, pritisnite .

Povezana tema