Pomicanje panoramskih slika za prikaz

Dok se prikazuju, panoramske slike možete pomicati pritiskom sredine na kotačiću za upravljanje. Polugu W/T (zum) pomaknite na stranu W za ponovni prikaz čitave slike.
A: Prikaz uvećanog dijela panoramske slike

Kotačić za upravljanje
Funkcija
Započinje reprodukciju slika jedne za drugom/Zaustavlja reprodukciju slika jedne za drugom
Pomicanje slika

  • Panoramske slike snimljene drugim fotoaparatom prilikom reprodukcije se možda neće ispravno pomicati.

  • Polugu W/T (zum) pomaknite na stranu W za ponovni prikaz čitave slike.

Napomena
  • Pomicanje panoramske slike snimljene u veličini [Visoka rezolucija] traje dulje nego pomicanje panoramske slike uobičajene veličine.

Povezana tema