Scena za panoramu

Odaberite način panoramskog snimanja kad se mjenjač načina postavi na [Panoramsko snimanje].
  1. MENU (Scena za panoramu) željeni način


(i-Panoramsko snimanje)
Snima uobičajenu panoramsku sliku. [Pojedinosti]

(3D panoramsko snimanje)
Snima panoramsku sliku koja se može reproducirati stereoskopski na 3D TV prijemniku. [Pojedinosti]

(Snima iz više kutova)
Snima panoramsku sliku koja se može reproducirati stereoskopski na fotoaparatu. [Pojedinosti]

(Podvodno i-panor. snimanje)
Omogućuje podvodno snimanje slika u načinu Panoramsko snimanje korištenjem kućišta (kao što je Marine Pack).