Efekt nježn. tena

Kada je aktivirana funkcija Otkrivanje lica, podešava korištenje i razinu efekta meke kože.
  1. MENU (Efekt nježn. tena) željeni način


(Isključeno)
Efekt meke kože se ne koristi.

(Niska)
Dodaje slabi, srednji ili jaki Efekt nježnog tena.

(Srednja)

(Visoka)

Napomena
  • [Efekt nježn. tena] možda neće biti vidljiv ovisno o objektu.

Povezana tema