Način jednostavni

Pri pregledavanju fotografija u jednostavnom načinu rada, tekst na zaslonu za reproduciranje postaje veći i lakše je vidjeti indikatore.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Način jednostavni) [OK] na kotačiću za upravljanje

Za izlaz iz načina jednostavnog snimanja, MENU [Izlazak iz nač. jedn. snim.].
Napomene
  • Baterija se brže troši zbog automatskog povećanja osvjetljenja zaslona.

  • Način snimanja također će se promijeniti u [Način jednostavni].

Dostupne funkcije pregledavanja u jednostavnom načinu rada

U jednostavnom načinu dostupna je samo funkcija brisanja.

Tipka / (Brisanje)
Možete izbrisati sliku trenutno prikazanu na zaslonu. Odaberite [OK] .
Tipka MENU
Sliku koja je trenutno prikazana možete izbrisati pomoću [1 slika], dok sve slike u odabranom rasponu datuma ili u internoj memoriji (ako je to odabrano) možete izbrisati pomoću [Sve slike].
Odaberite [Izlazak iz nač. jedn. snim.] [OK] za izlaz iz jednostavnog načina.

Napomena
  • Kad se u fotoaparat umetne memorijska kartica [Način prikaza] je podešeno na [Prikaz datuma].