Brisanje

Omogućava odabir slika koje želite izbrisati. Možete također izbrisati slike koristeći gumb Brisanje.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Brisanje) željeni način na kotačiću za upravljanje

  1. [OK]


(Sve slike osim ove)
Briše sve slike iz skupine brzo snimljenih slika osim slike koja je odabrana u načinu Prikaži grupu nepr. snim. slika.
(Sv. sl. u ov. gr. nepr. snim. sl.)
Brisanje svih slika iz odabrane grupe odjednom.
(Ova slika)
Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza.
(Višestruke slike)
Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom.
Nakon koraka 2, odaberite sliku koja će se brisati, pa pritisnite .
Za poništavanje odabira ponovo pritisnite za poništavanje oznake .
MENU [OK]
(Svi snimci sa ovim datumom)
(Sve u ovoj mapi)
(Sve dato. u AVCHD prikazu)
Briše sve fotografije i videozapise u odabranom rasponu datuma ili mapi, ili sve AVCHD videozapise odjednom.

Napomene
  • U jednostavnom načinu rada možete odabrati [1 slika] ili [Sve slike].

  • Kad se za snimanje slika koristi interna memorija, Način prikaza je podešen na Prikaz mape.

Povezana tema