3D gledanje

Odaberite [3D gledanje] ako slike snimljene u 3D načinu želite reproducirati na 3D TV prijemniku. Spojite fotoaparat s 3D TV prijemnikom pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (3D gledanje) na kotačiću za upravljanje

Povezana tema