Prikaži grupu nepr. snim. slika

Tijekom reprodukcije možete odabrati prikaz brzo snimljenih slika po skupinama ili prikaz svih slika.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Način prikaza) [Prikaz datuma] na kotačiću za upravljanje

  1. MENU (Prikaži grupu nepr. snim. slika) željeni način


(Prikaži samo glavnu sliku)
Grupira brzo snimljene slike, a zatim reproducira samo glavnu sliku.
  • Kad se prepoznavanje lica vrši u modu brzog snimanja, fotoaparat odabire najuspjeliju sliku kao glavnu i prikazuje je. Ako nije aktivno prepoznavanje lica, prva slika u burst skupini se prikazuje kao glavna slika.


(Prikaži sve)
Reproducira sve brzo snimljene slike pojedinačno.

Povezana tema