Upoz. o zatv. očima

Kada se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je aktivno otkrivanje lica, prikazat će se poruka »Otkriven treptaj«.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Upoz. o zatv. očima] željeni način


Autom.
Prikazuje/Skriva poruku »Otkriven treptaj«.

Isključeno