Zvučni signal

Odabire zvučne signale koji prate rad fotoaparata.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Zvučni signal] željeni načinZatvarač
Uključuje zvuk zatvarača prilikom okidanja.
Uključeno
Uključuje bip/zvuk zatvarača kod pritiska na kotačić za upravljanje/gumb okidača.

Isključeno
Isključuje bip/zvuk zatvarača.