KON. ZA HDMI

Ova postavka omogućuje (TV) daljinsko upravljanje fotoaparatom kad je priključen na »BRAVIA« Sync TV prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [KON. ZA HDMI] željeni način


Uključeno
Omogućuje/onemogućuje daljinsko upravljanje fotoaparatom.

Isključeno

Napomena
  • Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV ako ga priključite na TV prijemnik kompatibilan s »BRAVIA« Sync prijemnikom.

Povezana tema