Eye-Fi

Određuje hoće li se koristiti funkcija učitavanja Eye-Fi kartice (dostupna u maloprodaji), kada uz fotoaparat koristite Eye-Fi karticu.
[Eye-Fi] će se prikazati samo kada je Eye-Fi kartica umetnuta u fotoaparat.
 1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Eye-Fi] željeni način


Uključeno
Koristi funkciju učitavanja.
Ikona prikaza načina Eye-Fi na zaslonu mijenja se ovisno o načinu komunikacije Eye-Fi kartice.
: Eye-Fi kartica je na čekanju. Nema nijedne slike za slanje.
: Eye-Fi kartica je na čekanju za učitavanje.
: Eye-Fi kartica je u načinu spajanja.
: Eye-Fi kartica učitava slike.
: Došlo je do pogreške.

Isključeno
Ne koristi funkciju učitavanja.

Napomene
 • Od studenog 2011, Eye-Fi kartice su u prodaji u SAD-u, Kanadi, Japanu te nekim zemljama Europske unije.

 • Za više informacija o Eye-Fi kartici, izravno kontaktirajte proizvođača ili distributera Eye-Fi kartica.

 • Eye-Fi kartice smiju se koristiti samo u zemljama i regijama u kojima su kupljene. Možete snositi odgovornost zbog lokalnih ograničenja.

 • Eye-Fi kartica ima funkciju bežične LAN mreže. Nemojte umetati Eye-Fi karticu na mjestima gdje je bežična LAN mreža zabranjena, npr. u zrakoplovu. Ako je Eye-Fi kartica umetnuta, postavite na [Eye-Fi] na [Isključeno]. Kada funkciju učitavanja Eye-Fi kartice postavite na [Isključeno], na zaslonu će se prikazati .

Prijenos slika pomoću Eye-Fi kartice

 1. Podesite postavke za pristupnu točku bežične LAN mreže ili postavke smjera prijenosa Eye-Fi kartice.

Detalje potražite u uputama za rukovanje priloženim uz Eye-Fi karticu.
 1. Nakon podešavanja postavki umetnite Eye-Fi karticu u fotoaparat i snimite slike.

Snimljene slike automatski se prenose putem bežične LAN mreže do računala i sl.
Napomene
 • Tijekom učitavanja slika funkcija [Eko mod] nije dostupna.

 • Ako se prikaže ikona (pogreška), izbacite i ponovno umetnite Eye-Fi karticu, ili isključite pa ponovno uključite fotoaparat. Ako je ikona (pogreška) i dalje prikazana, Eye-Fi kartica je možda oštećena. Za detalje, kontaktirajte Eye-Fi, Inc.

 • Komunikacija bežičnom LAN mrežom može se prekinuti zbog drugih komunikacijskih uređaja. Ako prijem podataka nije dovoljno dobar, približite fotoaparat pristupnoj točki.

 • Neke Eye-Fi kartice imaju »Endless Memory Mode«. Ovaj proizvod ne podržava »Endless Memory Mode«. Pazite da je na Eye-Fi karticama koje ćete umetnuti u ovaj uređaj isključen način »Endless Memory Mode«. Podrobnije informacije o postavci »Endless Memory Mode«, naći ćete u uputama za uporabu isporučenim uz Eye-Fi karticu.