Verzija

Prikazuje verziju softvera instaliranog na ovaj fotoaparat.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Verzija]