Izbr. mapu za snim.

Briše mapu za snimanje slika u memorijskoj kartici.
  1. MENU (Postavke) (Alati za Memorijsku Karticu) [Izbr. mapu za snim.]

  1. Pomoću / na kotačiću za upravljanje odaberite mapu.

  1. [OK]

Napomene
  • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija.

  • Ako pomoću [Izbr. mapu za snim.] izbrišete mapu koja je postavljena kao mapa za snimanje, automatski se odabire mapa s najvećim brojem kao nova mapa za snimanje.

  • Ako mapa sadrži zaštićene slike ili datoteke koje se ne mogu reproducirati na fotoaparatu, slike izuzev ovih slika se brišu, a mapa ostaje.