Prikaz slike na »BRAVIA« Sync kompatibilnom TV prijemniku

Kad koristite TV prijemnik koji ima »BRAVIA« Sync (kompatibilan s SYNC MENU tehnologijom) podršku, reprodukcijskim funkcijama fotoaparata možete upravljati daljinskim upravljačem isporučenim s TV prijemnikom tako da fotoaparat spojite na prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
  1. Spojite HDMI priključnicu fotoaparata (A) i HDMI utičnicu TV prijemnika (B) pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno) (C).

  1. Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

  1. Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [KON. ZA HDMI] [Uključeno]

  1. Pritisnite tipku SYNC MENU na daljinskom upravljaču TV prijemnika i odaberite željeni mod.


Izbornik
Funkcija
Dijaprojekcija s glazbom
Prezentacija slika sa zvučnim efektima ili pozadinskom glazbom, koja se neprekidno ponavlja.
Pojedinačna slika
Reprodukcija jedne po jedne slike.
Indeks snimaka
Prikazuje više slika istovremeno.
3D gledanje
Reproducira 3D slike snimljene u načinu 3D snimanja.
Brisanje
Brisanje snimljenih slika.
Uveličanje prikaza
Reprodukcija uvećanih slika.
Rotacija
Služi za zakretanje fotografija.
Način prikaza
Odabir formata prikaza za pregledavanje više slika odjednom.
Izlaz
Napušta radnje reprodukcije.

Napomene
  • Kad je kamera spojena na TV prijemnik pomoću HDMI kabela, funkcije koje možete koristiti bit će ograničene.

  • Fotoaparatom možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za TV ako ga priključite na TV prijemnik kompatibilan s »BRAVIA« Sync prijemnikom. Više detalja naći ćete u priručniku za korištenje TV prijemnika.

  • Ako se fotoaparat ponaša na neželjen način kad njime upravljate pomoću daljinskog upravljača TV prijemnika, kao npr. kada je HDMI kabelom spojen na TV prijemnik drugog proizvođača, pritisnite MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [KON. ZA HDMI] [Isključeno].

  • Kad je fotoaparat u Jednostavnom načinu rada, na TV prijemniku se ne pojavljuje SYNC MENU.

  • Otvorite HDMI poklopac dokraja kad umećete HDMI kabel u fotoaparat.