Prikaz 3D slika na 3D TV prijemniku

3D slike spremljene u fotoaparat u 3D formatu možete prikazati ako spojite fotoaparat s 3D TV prijemnikom pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).
Vidjeti također upute za rukovanje priložene uz TV prijemnik.
 1. Isključite fotoaparat i TV prijemnik.

 1. Spojite fotoaparat s TV prijemnikom pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).

A: HDMI priključnica
B: HDMI kabel
 1. Uključite TV prijemnik i podesite ulaz.

 1. Uključite fotoaparat pritiskom na tipku (reprodukcija).

 1. MENU (3D gledanje) na kotačiću za upravljanje

Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu.
 1. Odaberite slike i postavite željeni način pomoću kotačića za upravljanje.


Kotačić za upravljanje
Funkcija
Slike snimljene u načinu 3D panoramskog snimanja reproducira jednu za drugom.
 • Pritisnite / kako biste promijenili smjer pomicanja slika.

 • Pri reprodukciji 3D slike snimljene u veličini [16:9] nije dostupna reprodukcija slika jedne za drugom.

Kontinuirano reproducira samo 3D slike.
/
Prethodna slika
/
Sljedeća slika
Prekida 3D reprodukciju.

 • Možete promijeniti skalu uvećanja za 3D fotografije pomoću poluge W/T (zum).

Napomene
 • Kada odaberete način (3D gledanje), prikazat će se samo 3D slike.

 • Ako reproducirate sliku snimljenu u načinu [3D panoramsko snimanje] sa smjerom snimanja postavljenim na gore ili dolje, slika će se na TV prijemniku reproducirati vodoravno.

 • Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka. Takvo spajanje također može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu.

 • Ova funkcija možda neće raditi ispravno na nekim TV prijemnicima. Na primjer, na TV prijemniku možda nećete moći vidjeti videozapis, prikaz u 3D načinu ili nećete čuti zvuk.

 • Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom.

 • Pri spajanju fotoaparata na TV prijemnik, koristite HDMI kabel koji se može spojiti na mini priključnicu na fotoaparatu i na priključnicu za TV prijemniku.

 • Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena kada snimate videozapise u uvjetima kada su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kablom (prodaje se zasebno).

 • Otvorite HDMI poklopac dokraja kad umećete HDMI kabel u fotoaparat.

Povezana tema