Izrada DVD diskova s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD)

DVD diskovi s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD) mogu se izraditi pomoću isporučenog softvera »PlayMemories Home« i odabirom AVCHD videozapisa kopiranog na računalo.
 1. Uključite napajanje računala i umetnite prazni DVD disk u DVD pogon.

 • Ako se automatski pokrene neki drugi program osim »PlayMemories Home«, zatvorite taj program.

 1. Pokrenite »PlayMemories Home«.

 1. Kliknite na (Create Discs).

 1. Odaberite [DVD-Video (STD)] s padajućeg popisa za odabir diska.

 1. Odaberite AVCHD videozapis koji želite snimiti na disk.

 1. Kliknite na [Add].

 • AVCHD videozapise možete dodati i povlačeći ih i ispuštajući.

 1. Izradite disk slijedeći upute na zaslonu.

Napomene
 • Provjerite je li »Expanded Feature« aplikacije »PlayMemories Home« već instaliran. [Pojedinosti]

 • Diskovi se ne mogu izraditi za MP4 videozapise.

 • Izrada diska može potrajati zbog konverzije AVCHD videozapisa u kvalitetu slike standardne razlučivosti (STD).

 • Tijekom prvog snimanja DVD video diska računalo mora biti spojeno na Internet.