Broj slika

Broj fotografija može odstupati ovisno o uvjetima snimanja i memorijskoj kartici.
(Jedinice: fotografija)

Veličina
Unutarnja memorija
Memorijska kartica formatirana na ovom fotoaparatu
Oko 19 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
18M
3
295
590
1200
2400
4800
10M
3
390
780
1550
3150
6300
5M
6
670
1300
2700
5400
10500
VGA
65
6400
12500
25500
40000
40000
16:9(13M)
3
330
660
1300
2650
5300
16:9(2M)
12
1150
2350
4750
9500
19000

Napomene
  • Kad je broj slika koje se mogu snimiti veći od 9.999, pojavit će se indikator »>9999«.

  • Kad se na ovom fotoaparatu prikazuje slika snimljena drugim fotoaparatom, slika možda neće biti prikazana u pravoj veličini.