Licenca

Napomene o licencama

Ovaj se fotoaparat isporučuje sa softverom koji se koristi na temelju licenčnih ugovora s vlasnicima tog softvera. U skladu sa zahtjevima vlasnika ovih programskih aplikacija dužni smo vas obavijestiti o sljedećem. Molimo vas da pročitate sljedeće dokumente.
Licence (na engleskom jeziku) snimaju se u unutarnju memoriju fotoaparata. Uspostavite povezivanje Mass Storage između fotoaparata i računala kako biste pročitali licence u mapi »PMHOME« - »LICENSE«.

OVAJ PROIZVOD LICENCIRAN JE POD AVC PATENT PORTFOLIO LICENCOM ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPORABU OD STRANE KORISNIKA ZA
(i) KODIRANJE VIDEOZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM (»AVC VIDEO«)
I/ILI
(ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJI SU KODIRANI OD STRANE KORISNIKA I SNIMLJENI U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE SVRHE I/ILI NABAVLJENI OD DOBAVLJAČA KOJI RASPOLAŽE LICENCOM MPEG ZA DISTRIBUCIJU AVC VIDEOZAPISA.
NE PODRAZUMIJEVA SE NITI IZDAJE LICENCA U BILO KOJE DRUGE SVRHE.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. POGLEDAJTE

O softveru na koji se primjenjuje GNU GPL/LGPL

U fotoaparatu je isporučen softver kompatibilan s sljedećim GNU General Public License (u nastavku »GPL«) ili GNU Lesser General Public License (u nastavku »LGPL«).
Ovim vas obavještavamo da imate pravo na pristup, preinake i distribuciju izvornog koda za ovaj softver u skladu s uvjetima GPL/LGPL.
Izvorni kôd je dostupan na Internetu. Za preuzimanje, posjetite sljedeću stranicu:
Molimo vas da nas ne kontaktirate u vezi sa sadržajem izvornog koda.

Licence (na engleskom jeziku) snimaju se u unutarnju memoriju fotoaparata. Uspostavite povezivanje Mass Storage između fotoaparata i računala kako biste pročitali licence u mapi »PMHOME« - »LICENSE«.