Fehéregyensúly váltás

Lehetővé teszi a kijelölt fehéregyensúly használatát alapértékként, és képek felvételekor a szín módosítását a beállított korrekciós értékkel.
  1. MENU (Fehéregyensúly váltás) kívánt üzemmód

  • Első használatkor állítsa be a korrekciós értéket: [Értékváltás beállítása].


(Ki)
Nem használja a [Fehéregyensúly váltás] funkciót.

(Be)
Használja a [Fehéregyensúly váltás] funkciót.

(Értékváltás beállítása)
Beállítja a korrekciós értéket.
Korrekciós érték beállítása esetén a [Fehéregyensúly váltás] beállítása automatikusan [Be] lesz.

A Fehéregyensúly váltás korrekciós érték beállítása

  1. MENU (Fehéregyensúly váltás) [Értékváltás beállítása]

Állítsa be a korrekciós értéket a vezérlőtárcsával: ///.

Vezérlőtárcsa
Művelet
/
A G (green; zöld) és az M (magenta; bíborvörös) oldal irányában olyan finombeállítás végezhető, amilyen például egy színkorrekciós (CC; color correction) szűrővel.
/
A B (blue; kék) és az A (amber; borostyánsárga) irányban a színhőmérséklet finombeállítása végezhető el.

  • Ha a [Fehéregyensúly váltás] beállítást újra [Be] értékre állítja, akkor megjelenik a korábban beállított korrekciós érték.

Megjegyzés
  • [Egygomb beállítás] esetén a beállítás [Ki] lesz.

Kapcsolódó témakörök