Eye-Fi

Beállíthatja, hogy akarja-e használni egy Eye-Fi kártya (kereskedelmi forgalomban kapható) feltöltés funkcióját, amikor az Eye-Fi kártyát a fényképezőgéppel használja.
Az [Eye-Fi] jelzés csak akkor jelenik meg, ha Eye-Fi kártyát helyeznek a fényképezőgépbe.
 1. MENU (Beállítások) (Fő beállítások) [Eye-Fi] kívánt üzemmód


Be
A feltöltés funkció használata.
A képernyőn az Eye-Fi üzemmódot kijelző ikon az Eye-Fi kártya kommunikációs üzemmódjától függően változik.
: Az Eye-Fi kártya készenléti üzemmódban van. Nincs elküldendő kép.
: Az Eye-Fi kártya feltöltési készenléti üzemmódban van.
: Az Eye-Fi kártya csatlakozás üzemmódban van.
: Az Eye-Fi kártya képeket tölt fel.
: Hiba történt.

Ki
Nem használja a feltöltés funkciót.

Megjegyzések
 • 2011 novembere óta Eye-Fi kártyákat forgalmaznak az USA-ban, Kanadában, Japánban és az Európai Unió egyes országaiban.

 • Az Eye-Fi kártyákkal kapcsolatban további információkért forduljon az Eye-Fi kártya gyártójához vagy forgalmazójához.

 • Az Eye-Fi kártyák használata csak azokban az országokban és régiókban engedélyezett, ahol megvásárolták őket. A helyi korlátozásokat megsértő felhasználókat felelősségre vonhatják.

 • Az Eye-Fi kártya vezeték nélküli LAN funkcióval rendelkezik. Ne helyezzen a készülékbe Eye-Fi kártyát ott, ahol a vezeték nélküli LAN tiltott, például repülőgépen. Ha az Eye-Fi kártya be van helyezve, állítsa a [Repülési mód] beállítást [Be] értékre. Ha az Eye-Fi kártya feltöltés funkciójának beállítása [Ki], az jelzés látható a képernyőn.

Képadatok áttöltése az Eye-Fi kártyával

 1. Adja meg az Eye-Fi kártya vezeték nélküli LAN hozzáférési pont beállításait vagy az áttöltési irány beállításait.

További részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 1. Ha elvégezte a beállításokat, helyezze be az Eye-Fi kártyát a fényképezőgépbe, és készítse el a képeket.

A rögzített képeket a készülék automatikusan áttölti a vezeték nélküli LAN-on keresztül a számítógépre vagy egyéb eszközre.
Megjegyzések
 • Képadatok feltöltése közben az [Öko mód] funkció nem érhető el.

 • Ha a (hiba) ikon jelenik meg, vegye ki, majd helyezze vissza az Eye-Fi kártyát, vagy kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra. Ha a (hiba) ikon továbbra is látható, akkor előfordulhat, hogy az Eye-Fi kártya sérült. A részletekkel kapcsolatban érdeklődjön az Eye-Fi, Inc.-nél.

 • Lehet, hogy a vezeték nélküli LAN kommunikációt más kommunikációs eszközök szakították meg. Ha az adatok vétele elégtelen, vigye a fényképezőgépet közelebb a hozzáférési ponthoz.

 • Egyes Eye-Fi kártyák rendelkeznek „Endless Memory Mode” üzemmóddal. Ez a készülék nem támogatja az „Endless Memory Mode” üzemmódot. Ügyeljen arra, hogy a készülékbe helyezett Eye-Fi kártyák „Endless Memory Mode” üzemmódja ki legyen kapcsolva. Az „Endless Memory Mode” üzemmód beállításával kapcsolatos további részleteket az Eye-Fi kártyához mellékelt használati útmutatóban találja.