Csatlakoz. pont beáll. (csak a DSC-HX30/HX30V esetében)

A hozzáférési pont kézzel regisztrálható.
Az eljárás előtt ellenőrizze a hozzáférési pont SSID nevét, a biztonsági rendszert és a jelszót. Egyes eszközökön van előre beállított jelszó. További részleteket a hozzáférési pont használati útmutatójában talál.
  1. MENU (Beállítások) (Hálózat beállítás) [Csatlakoz. pont beáll.]

  1. Válassza ki a regisztrálni kívánt hozzáférési pontot.

Ha a kívánt hozzáférési pont megjelenik a képernyőn:
Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot.

Ha a kívánt hozzáférési pont nem jelenik meg a képernyőn:
Válassza a [Kézi beállítás] lehetőséget, és adja meg a hozzáférési pontra vonatkozó beállításokat.

* A bevitel módját lásd: „A billentyűzet használata”.

  • A [Kézi regiszt.] lehetőség választása esetén adja meg a hozzáférési pont SSID nevét válassza ki a biztonsági rendszert.

  1. Adja meg a jelszót [OK]

  • Amelyik hozzáférési pontnál nem jelenik meg a jel, annál nem kell jelszót megadni.

  1. Válassza a [Regisztrál] lehetőséget, majd nyomja meg a gombot.

A billentyűzet használata

Ha kézi karakterbevitel szükséges, egy billentyűzet jelenik meg a képernyőn.
Válassza ki a kívánt billentyűt a vezérlőgomb /// gombjaival, majd a karakter beírásához nyomja meg a gombot.


Név
Funkció
(1)
Beviteli mező
Itt jelennek meg a beírt karakterek. Ha a megengedettnél több karaktert próbált beírni, a jel jelenik meg a képernyőn.
(2)
Karaktertípusok váltása
A vezérlőtárcsa gombjának minden megnyomására változik a karaktertípus: betűk, számok vagy szimbólumok.
(3)
Billentyűzet
A vezérlőtárcsa gombjának minden megnyomására megjelenik egy újabb beírható karakter.
Példa: Az „abd” karakterláncot kell beírni.
Válassza ki az „abc” billentyűt, és nyomja meg egyszer a gombot, hogy megjelenjen egy „a” betű a „” billentyűvel vigye tovább a kurzort (5), majd nyomja meg a gombot válassza ki az „abc” billentyűt, és nyomja meg kétszer a gombot, hogy megjelenjen egy „b” betű válassza ki a „def” billentyűt, és nyomja meg egyszer a gombot, hogy megjelenjen egy „d” betű
(4)
Tárolás
Eltárolja a bevitt adatot.
(5)
Kurzor mozgatása
Jobbra vagy balra viszi a beviteli mezőben a kurzort.
(6)
Törlés
Törli a kurzor előtti karaktert.
(7)
A következő karaktert nagy- vagy kisbetűsre változtatja.
(8)
Szóköz
Egy szóközt ír be.

  • Ha meg akarja szakítani a karakterek beírását, válassza a [Visszavon] gombot.

Egyéb beállítási tételek

A hozzáférési pont állapotától vagy a beállítási módtól függően szükség lehet egyéb tételek beállítására is.

Név
Funkció
WPS PIN
Megjeleníti a csatlakoztatott eszközön eltárolt IP-címet.
IP cím beállítás
[Automatikus] vagy [Kézi beállítás] lehetőség választható.
IP cím
Az IP-cím kézi bevitele esetén adja meg a beállított címet.
Alhálózati maszk/Alapértelmezett átjáró
Ha az [IP cím beállítás] [Kézi beállítás] értékre van állítva, akkor adja meg a hálózati környezethez illő IP-címet.
Elsőbbségi kapcsolat
[Be] vagy [Ki] lehetőség választható az [Elsőbbségi kapcsolat] beállításánál.

Megjegyzés
  • Ha a regisztrált hozzáférési pontnak elsőbbséget akar adni, állítsa az [Elsőbbségi kapcsolat] beállítást [Be] értékre.

Kapcsolódó témakörök