3D panoramsko snimanje

Više slika se snima dok se fotoaparat pomiče, a te slike tvore 3D sliku. Snimljena se slika može reproducirati na 3D TV prijemniku.
 1. Namjestite birač moda na (3D snimanje).

 1. (3D panoramsko snimanje) na kotačiću za upravljanje

 1. Kotačićem za upravljanje odaberite smjer snimanja.

 1. Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač.

A: Ovaj se dio neće snimiti.
 1. Zakrenite fotoaparat horizontalno do kraja vodiča (B) slijedeći upute na zaslonu.

Savjeti za snimanje u načinu 3D panoramsko snimanje
Koristeći svoje tijelo kao osovinu, pomičite fotoaparat u malom krugu, poravnavajući se sa smjerom strelice na zaslonu. (Ciljajte na 5-sekundni polukrug).
Ako pomičete prebrzo ili presporo, na zaslonu će se prikazati poruka.
Preporučujemo da prije snimanja nekoliko puta vježbate.
Objekti koji se ne miču najprikladniji su za 3D snimanje.
 • Odredite scenu i pritisnite okidač dopola, tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans bijele boje. Zatim pritisnite okidač dokraja i zakrenite fotoaparat.

Napomene
 • Na ovom se fotoaparatu 3D slike reproduciraju kao standardne fotografije.

 • 3D snimanje nije prikladno u sljedećim situacijama:

 • Kada se radi o velikom objektu

 • Za pomične objekte

 • Kada je objekt preblizu fotoaparatu

 • Slike s lošim kontrastom, npr. nebo, pješčana plaža ili travnjak

 • 3D slike sastoje se od JPEG datoteke i MPO datoteke. Ako je na računalu izbrisana bilo koja od ovih datoteka, fotoaparat možda neće raditi ispravno.

 • Ako unutar zadanog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko cijelog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. Ako se to desi, pomičite fotoaparat brže kako biste snimili punu 3D sliku.

 • Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.

 • Pri slabom osvjetljenju slike mogu biti zamućene. Preporučuje se da slike snimate na jarkom danjem svjetlu.

 • Ako se cijeli kut gledanja 3D snimke i kut gledanja kada je AE/AF blokiran izrazito razlikuju po osvijetljenosti, boji ili izoštravanju, slika neće uspjeti. Ako se to dogodi, promijenite položaj blokade AE/AF i pokušajte ponovo.

 • 3D snimanje može se otkazati u sljedećim situacijama:

 • Fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo.

 • Fotoaparat se previše trese.

Povezana tema