DISP (Postavljanje prikaza)

 1. Pritisnite (Postavljanje prikaza) na kotačiću za upravljanje.

 1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.(ISKLJUČENO)
Prikazuje samo slike.

(Razina)
Prikazuje oznake koji prikazuje kut nagiba fotoaparata ulijevo ili udesno. Kad se fotoaparat drži u ravnini, ove su oznake zelene.

(Detaljne infromacije)
Prikazuje informacije.
Također se prikazuju Exif podaci i histogram za snimljenu sliku.
(UKLJUČENO)
Prikazuje informacije.

Histogram

Histogram je dijagram koji prikazuje osvijetljenost slike. Dijagram označava svijetlu sliku kada je usmjeren na desnu stranu (A), a tamnu sliku kada je usmjeren na lijevu stranu (B).
 1. Pritisnite (Postavljanje prikaza) na kotačiću za upravljanje, pa odaberite [Detaljne infromacije].

Napomene
 • Histogram se pojavljuje i kod reprodukcije pojedinačne slike, ali se tada ne može podesiti ekspozicija.

 • Histogram se neće pojaviti pri:

 • Snimanju/reprodukciji videozapisa

 • Pregledavanju slika u okomitoj orijentaciji

 • Rotiranju fotografija

 • Snimanje/pregledavanje u načinu [i-Panoramsko snimanje]

 • Kad se [Prikaži grupu nepr. snim. slika] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku]

 • Velika razlika između histograma prikazanog tijekom snimanja i histograma prikazanog tijekom reprodukcije može nastati zbog:

 • Aktiviranja bljeskalice.

 • Prevelikog ili premalog vremena ekspozicije.

 • Histogram se možda neće pojaviti prilikom pregledavanja slika snimljenih drugim fotoaparatom.