Bljeskalica

 1. Na kotačiću za upravljanje pritisnite (Bljeskalica).

 1. Kotačićem za upravljanje odaberite željeni način.


(Autom.)
Bljeskalica automatski bljeska na tamnim mjestima i kod pozadinskog osvjetljenja.

(Uključeno)
Bljeskalica je uvijek uključena.

(Polagana sinkronizacija)
Bljeskalica je uvijek uključena.
Vrijeme ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mjestu jasno snimila pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice.

(Isključeno)
Bljeskalica nije uključena.

Pojava »bijelih točaka« na slikama snimljenim s bljeskalicom
Uzrok su čestice prašine, polena i sl., koje lebde blizu objektiva. Kad se osvijetle bljeskom, na slici ostanu bijele točke.
Kako se mogu izbjeći »bijele točke«?
 • Osvijetlite prostor i snimite objekt bez bljeskalice.

 • Odaberite način (Bez zamaglj. u pokretu) ili (Visoka osjetljivost) u Odabiru scene. Isključeno] se bira automatski.)

Napomene
 • Bljeskalica se aktivira dva puta. Prvim bljeskom se povećava osvijetljenost objekta.

 • Dok se bljeskalica puni na zaslonu je prikazano .

 • Kad koristite bljeskalicu, ona se izvlači automatski. Bljeskalicu ne pokrivajte prstima.

 • Bljeskalica se automatski spušta kad je nepotrebna i to u sljedećim situacijama:

 • Kad se fotoaparat isključi ili prebaci na način reprodukcije ili USB način.

 • Kad se način bljeskalice podesi na mjenjač moda postavi na (Isključeno).

 • Kad se birač moda postavi na [i-Panoramsko snimanje] ili [Snimanje filma].

 • Kad se pritisne tipka MOVIE.

Kad ne koristite bljeskalicu, unaprijed način bljeskalice podesite na [Isključeno] kako ona ne bi iskočila.
 • Bljeskalicu nemojte ručno gurati prema dolje ili izvlačiti. To može prouzročiti neispravan rad.

 • Bljeskalica se ne može koristiti kod burst snimanja.

 • Kad snimate s bljeskalicom a zum je postavljen na W, sjena objektiva može se pojaviti na zaslonu, ovisno o uvjetima snimanja. Ako se to dogodi, postavite zum na T i ponovo snimajte s bljeskalicom.

Povezana tema