Foto efekat

Omogućuje vam snimanje fotografije s izvornom teksturom sukladno željenom efektu.
  1. Namjestite birač moda na (Programska automatika) ili (Snim. s ruč. određ. ekspozicije).

  1. MENU (Foto efekat) željeni način

  • Ako želite odabrati drugi način Efekta slike, odaberite iz izbornika MENU.

  • Ako videozapisima želite dodati efekte, pritisnite tipku MOVIE (Videozapis).


(Isključeno)
Bez Efekta slike.
(HDR umjetnička slika)
Omogućuje vam snimanje višestrukih slika s različitim ekspozicijama kako biste kreirali jednu sliku koja izgleda kao ulje na platnu. Razinu efekta možete promijeniti pomoću MENU [HDR efekat umjetničke slike].
(Bogat monokrom)
Omogućuje vam snimanje višestrukih slika s različitim ekspozicijama kako biste kreirali jednu, oštru monokromatsku sliku.
(Minijatura)
Omogućuje obradu slike tako da ona izgleda kao da ste snimali diorame. Jedan dio slike je zamućen za sliku jakog kontrasta. Zamućeni dio možete promijeniti pomoću MENU [Područje naglašavanja].
(Igračka fotoaparat)
Omogućuje vam snimanje slika s efektima kao što su efekt tunela, jaki kontrast ili prevlast boje kao da su snimljeni fotoaparatom igračkom. Ton boja možete promijeniti pomoću MENU [Ton boja].
(Pop boje)
Omogućuje vam snimanje živopisne slike slične pop artu s naglaskom na ton boje.
(Parcijalne boje)
Omogućuje vam snimanje slike koja ostavlja jak dojam ostavljajući navedenu boju na dijelovima monokromatske slike. Boju za izdvajanje možete odabrati pomoću MENU [Izdvojena boja].
(Mekan High-key)
Omogućuje vam snimanje mekanih, jasnih slika s naglaskom na svjetlinu.
(Vodene boje)
Omogućuje vam snimanje slike s efektima prelijevanja tinte i zamućenja kao da je naslikana vodenim bojama. Razinu efekta možete promijeniti pomoću MENU [Efekat vodenih boja].
(Ilustracija)
Omogućuje vam snimanje slike nalik ilustraciji naglašavanjem kontura. Razinu efekta možete promijeniti pomoću MENU [Efekat ilustracije].

Napomene
  • Za videozapise učinkoviti su sljedeći načini Efekta slike. Funkcija Dual Rec ne može se koristiti.

  • [Igračka fotoaparat]

  • [Pop boje]

  • [Parcijalne boje]

  • [Mekan High-key]

  • Kad se birač moda prebaci na (Snimanje filma), ne možete promijeniti Efekt slike.

Povezana tema