HDR efekat umjetničke slike

Kad odaberete [HDR umjetnička slika] u Efektu slike, postavite razinu efekta.
  1. MENU (HDR efekat umjetničke slike) željeni način(Nizak)
Odaberite slabi, srednji ili jaki za efekte koji naglašavaju boju itd.
(Srednji)

(Visok)

Povezana tema